În atenția masteranzilor ultimului an de studii

Conducerea ȘMEEB vă informează, că studiile superioare la ciclul II, Masterat, se finalizează cu elaborarea şi susţinerea tezei de master.
În acest context, Vă informăm suplimentar despre necesitatea respectării următoarelor cerinţe, care ţin de conţinutul acestui proces:

 • Fiecare masterand-absolvent este obligat să depună, cu acordul conducătorului științific:
  1. teza în format electronic, în repozitoriul ASEM, în baza unei instrucţiuni de înregistrare în sistem, care va fi făcută public pe https://vle.ase.md, în scopul testării antiplagiat
  2. un exemplar al tezei în original, la Departament, însoțit de avizul conducătorului științific.
 • Termenul limită de plasare a tezelor:
  • Iarna: 16 Ianuarie 2021 23:59
 • Susţinerea publică a tezelor de master, admise spre susţinere, însoţite de avizul conducătorului ştiinţific şi al şefului de catedră va avea loc în perioada:
  • Iarna: 25 - 30 Ianuarie 2021

Vezi detalii»

Salvarea sau conversia la PDF sau XPS

Se aplică la: Excel pentru Office 365 Word pentru Office 365 Mai multe... Puteți utiliza programele Office pentru a vă salva fișierele sau a face conversia lor în PDF, astfel încât să le puteți partaja sau imprima utilizând imprimante comerciale. Și nu veți avea nevoie de alt software sau de programe de completare. Utilizați formatul PDF atunci când doriți ca un fișier care:

 • Să arate la fel pe majoritatea computerelor.
 • Să aibă o dimensiune de fișier mai mică.
 • Să fie conform unui format industrial.

Citește mai departe»