Welcome to Academy of Economic Studies of Moldova.

This site can help you with the topics: eLearning, videoconference, Anti plagiarism.

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ULTIMULUI AN DE STUDII

admin | April 10, 2021, 7:36 p.m.


În atenția studenților (ciclul I și II) ultimului an de studii


Conducerea ASEM vă informează, că studiile superioare la ciclul I, licență, se finalizează cu elaborarea și susținerea tezei de licență.În acest context, Vă informăm suplimentar despre necesitatea respectării următoarelor cerințe, care țin de conținutul acestui proces:

  1. Termenul limită de selectare și aprobare a temei tezei de licență la departamentul de profil – 30 septembrie 2020.
  2. Teza de licență se elaborează în conformitate cu planul calendaristic, întocmit de comun acord cu conducătorul tezei și aprobat de șeful departamentului de profil.
  3. Fiecare student-absolvent este obligat să depună teza, în format electronic, în repozitoriul ASEM, în baza unei instrucțiuni, în scopul testării antiplagiat și a unui exemplar al tezei în original la departament cu acordul conducătorului științific. Termenul limită – 11 – 18 mai 2021.
  4. Susținerea publică a tezelor de licență, admise spre susținere, însoțite de avizul conducătorului științific și al șefului de departament va avea loc în perioada 31 mai – 12 iunie 2021, conform unui grafic elaborat de departamentul de profil.


Stimați studenți,

În vederea finalizării cu succes a studiilor în ASEM vă îndemnăm să respectați cerințele de mai sus și vă dorim numai succese!


Consiliul de administrație


P.S.: Instrucțiunea pentru sistemul Antiplagiat va fi disponibilă pe această resursă.