Welcome to Academy of Economic Studies of Moldova.

This site can help you with the topics: eLearning, videoconference, Anti plagiarism.

ÎN ATENȚIA MASTERANZILOR ULTIMULUI AN DE STUDII!

admin | April 27, 2021, 3:03 p.m.

În acest context, Vă informăm suplimentar despre necesitatea respectării următoarelor cerințe, care țin de conținutul acestui proces:
 • Termenul limită de selectare și aprobare a temei tezei de masterat la departamentul de profil – 30 septembrie 2021.
 • Teza de masterat se elaborează în conformitate cu planul calendaristic, întocmit de comun acord cu conducătorul tezei și aprobat de șeful departamentului de profil.
 • Fiecare masterand-absolvent este obligat să depună teza, în format electronic, în repozitoriul ASEM, în baza unei instrucțiuni, în scopul testării antiplagiat și a unui exemplar al tezei în original la departament cu acordul conducătorului științific. Termenul limită:
  • 10 - 19 ianuarie 2022.
  • 09 - 14 mai 2022.
 • Susținerea publică a tezelor de master, admise spre susținere, însoțite de avizul conducătorului științific și al șefului de departament va avea loc în perioada:
  • 24 - 29 ianuarie 2022.
  • 23 - 28 mai 2021Stimați masteranzi,

În vederea finalizării cu succes a studiilor în ASEM vă îndemnăm să respectați cerințele de mai sus și vă dorim numai succese!


Consiliul de administrație


Notă: Mai jos sunt atașate instrucțiunile necesare susținerii tezelor de master cu utilizarea sistemelor informatice ASEM.

Attachment files: